กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข [...]

กิจกรรม สืบสานงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่

✨เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานงานประเพณีลอยกระทงจังหวัด [...]

โครงการ LTC ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ บุคคลที่มีภาวะพิ่งพิง เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ LTC ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ บุคคลที่มีภาวะพิ่งพิง เทศบาลเมืองลำพูน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน