กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปฎิบัติงานบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด­19 [...]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือกับ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID­19) โดย คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อสม [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจคัดกรองพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการรวมถึงติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กให้ไ [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมธรรมบรรยาย โดยท่านเจ้าอาวาส วัดประตูลี้ [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน