กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 6­7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่ง [...]

เทศบาลเมืองลำพูนมอบโล่และเหรียญที่ระลึก ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำพูนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน วิทยากรจากโรงพยาบาลลำ [...]

โครงการอบรมเพื่อสร้างการรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy ให้กับบุคลากรสุขภาพและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณปร [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน