กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัด``โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566`` ณ อาคารคุณธรรม [...]

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนให้บริการประชาชน วันที่ 17 มกราคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหา [...]

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. มี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน