กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ (28 กันยายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย" [...]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนในปีงบประมาณ 2563 และพิ [...]

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 กับทางเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 กับทางเทศบาลเมืองลำพูน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน