กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรังฯ (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรังฯ (ครั้งที่ 2) [...]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนในปีงบประมาณ 2567 และพิจาร [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังฯ ( ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังฯ ( ครั้งที่ 1) [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน