กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรังฯ ครั้งที่ 4

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรังโรงเรียนเบาหวานวิทยา (ครั้งที่ 4 ) ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ [...]

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ณ อาคารคุณธรรม 36 [...]

โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธรณสุขและสิทธิการรักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธรณสุขและสิทธิการรักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2567 [...]

กิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน