กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

ศูนย์บริการฯ จัดการประชุม อสม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุม อสม.ประจำเดือนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานตามแนวทางวิถีใหม [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น [...]

โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช [...]

ศูนย์บริการฯ จัดโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิต เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมให้ความร [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน