กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

ศูนย์บริการฯปรับรูปแบบการให้บริการรับสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด­19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับรูปแบ [...]

จนท.ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอก3

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ปฎิบัติการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid­19 ระลอก3 ตั้งเมษายน 2564 เป็นต้นมา [...]

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม36 [...]

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดหนองดอก เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดหนองดอก เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน