กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเป้าหมาย [...]

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชน [...]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน) [...]

โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำสุขภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน