กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 [...]

โครงการใช้สมุนไพรท้องถิ่น : กินผักพื้นบ้านทานสมุนไพรปรุงอาหารให้เป็นยา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ [...]

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมแผ่นรองซับ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567 [...]

ประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 1 [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน