กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่

ทำการเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid­19) ตามมาตรการป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนปฎิบัติงานต้านโควิด-19

ควบคุมป้องกันโรค โดยดำเนินการแจกชุดกักตัวที่บ้านให้กับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดลำพูน เก็บขยะติดเชื้อ โดยทาง อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมฝึกปฎิบัติงานในคร [...]

อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13และ14 มกราคม 2564 อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

เทศบาลเมืองลำพูนมอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน