กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ศุนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

โครงการอมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 [...]

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน